Stand with Ukraine

Stand with Ukraine logo
Quick donation

34 IT-слова, які має знати кожен інженер

ITOMYCH STUDIO
June 10, 2022
7 min to read
34 IT-слова, які має знати кожен інженер

«Привіт! Ласкаво просимо! Дякуємо, що прийняв наш офер. Знайомся, це твоя команда. Зараз у них дейлик. Ти прийшов наприкінці спринту, тому для тебе ще не запланована жодна робота. Після стендапу можеш ознайомитися зі спеками, командними окіарами та переглянути беклог для наступного спринту. З будь-яких питань звертайтеся до свого ПіО».

Кожен, хто працює в ІТ, точно стикався з професійним жаргоном і айтівським сленгом. Ти можеш любити його чи ненавидіти, приймати чи ледве терпіти, але факт залишається фактом: ІТ-жаргон існує, і від нього нікуди не дінешся.

Коли ти приходиш у нову компанію, з’являється купа незнайомих слів. Здається, їх так багато, що треба багато часу, аби зрозуміти та вивчити їх усі. Чимало слів ти вже й так знаєш і використовуєш, а значення інших можна вгадати. Більшість походять з англійської мови, тому не важко вгадати їх значення. Але виникає питання: «Навіщо використовувати англійські терміни в українському мовленні, коли є багато українських альтернатив?». Спочатку ти намагаєшся уникати іншомовних слів, але зрештою починаєш говорити, як і всі. Це неминуче.

Неможливо зіпсувати українську мову професійним жаргоном. Він дозволяє прискорити усне спілкування ІТ-спеціалістів та покращити їх взаємодію. Зазвичай слова короткі та лаконічні, іноді одне слово містить цілу фразу. Тому вони, на нашу думку, корисні.

Технічні терміни

Сюди належать технічні та інформаційні інструменти та застосунки для роботи.

Гілка (з англ. branch, гілка) — це повна копія проєкту, який розробляється. Проєкт може мати багато гілок, що дозволяє працювати над різними частинами коду одночасно. Потім всі гілки завантажуються в майстер.

Мок, мокап (з англ. mock-up, ескіз) — це макет із UX-дизайном для розробки. Попри те, що слово дослівно перекладається як «ескіз» або «прототип», моки — це вже готові макети з дизайном.

Прод (з англ. production, виробництво) — це гілка з робочою версією продукту, яку бачать користувачі. Це кінцева точка, куди падає результат розробки. Іноді його називають «майстром».

Реф (з англ. reference, рекомендація) — це схожа функціональність або зовнішній вигляд, який використовується як зразок. Він служить порівнянням.

Спек (з англ. specification, уточнення) — це документ з детальним описом вимог, умов і технічних характеристик того, як повинна працювати розроблена функціональність.

Таска (з англ. task, завдання) — це завдання, яке розпочато або заплановано для будь-кого з команди, іноді тімлідом. У ITOMYCH STUDIO роботу над завданнями реєструють в Jira.

Скоуп (з англ. scope, об’єм) — це набір функцій і частин продукту, призначених окремій команді.

Фіча (з англ. feature, риса) — це певна частина або деталь загального продукту, що розробляється ізольовано.

Спагетті-код кажуть про вихідний код програми, який особливо важко зрозуміти. Трапляються випадки, коли програміст створює код, зрозумілий лише йому. Цьому може сприяти мінливість вимог проєкту, відсутність норм стилю програмування та брак досвіду програмування.

Camel, Snake і Kebab кейси — це способи, у які програмісти пишуть код. CamelCase означає написання кількох слів без пробілів між фразами, а кожне слово в реченні пишеться з великої літери. У Snake_Case замість пробілів використовуються символи підкреслення. У Kebab- або Dash-Case пробіли замінюються тире.

Шаблонний код (з англ. boilerplate, відтиск) — це фрагмент коду, який використовується багаторазово і рідко змінюється. Цей термін може використовуватися як у позитивному, так і в негативному сенсі, залежно від контексту, в якому використовується.

Репа (з англ. repository, сховище) — це тека, що містить усі вихідні файли проєкту. Там також є детальна історія кожного файлу та рядка коду, тож можна повернутися і переглянути будь-що.

Організаційні терміни

Тут дізнаємося слова, пов’язані з управлінням проєктами. Перш за все, йдеться про скрам, який являє собою набір принципів, цінностей, політики та ритуалів для організації роботи. У методології Scrum багато термінів, але лише деякі з них увійшли в рутину. Також ми познайомимося зі словами, що стосуються організації роботи.

Флоу (з англ. flow, потік) — це порядок дій під час роботи над завданням. Наприклад, спочатку завдання береться на розробку, потім воно розглядається, потім тестується і т.д.

Спринт (з англ. sprint, ривок) — це заданий проміжок часу, за який потрібно виконати запланований обсяг роботи, щоб наприкінці цього відрізку був очікуваний результат. Крім людей, які використовують Scrum, це слово часто вживають ті, хто просто хоче організувати свою роботу та забезпечити чітку основу для досягнення своїх цілей.

Беклог (з англ. backlog, резерв) — це ще не запланований обсяг роботи, який необхідно виконати команді. Кожне новостворене завдання спочатку потрапляє в беклог, а потім у спринт. Як і у випадку зі спринтом, цей термін також використовується ізольовано від скраму. Беклогом часто називають незавершені завдання, які потрібно виконати, але не відразу.

Гол, гольовий (з англ. goal, ціль) — це мета спринту (одна або кілька), яку мусить виконати команда. Є кілька кроків, які необхідно зробити, щоб досягти мети. Це слово вживається і як іменник, і як прикметник, і може бути у множині.

Дейлі, дейлик (з англ. daily, щоденний) — це коротка (від 5 до 30 хвилин) зустріч команди з метою поділитися прогресом у виконанні завдань за попередній день та озвучити план роботи на поточний день. Також дейлики можна назвати стендапами (з англ. daily standup), тому що зазвичай такі зустрічі відбуваються стоячи для більшої ефективності, якщо ви працюєте в одному приміщенні.

Девопс (з англ. Developer Operations, інтеграція розробки та операцій) — це спеціаліст, який займається впровадженням девопс-методології. Повна назва посади – DevOps Engineer, але друга частина завжди пропускається у мовленні.

ПО або ПіО (з англ. Product Owner, власник продукту) — це роль методології Scrum, особа, відповідальна за розробку продукту та розподіл резервів. Ця людина знає про вимоги замовника та можливості команди. Перш ніж брати завдання в спринт, запитай у ПіО, чи є для нього ресурси.

ПМ або ПіеМ (з англ. Product Manager, менеджер проєкту) — це менеджер, який відповідає за продукт. Його обов'язки такі ж, як і обов'язки ПіО. Різниця лише в тому, що це назва позиції, а не роль у скрамі.

Консьорн (з англ. concern, занепокоєння) — це суміш багатьох значень: особливий інтерес, прагнення, настороженість, страх тощо. Це залежить від того, хто говорить, та ситуації, що обговорюється.

Окіари (з англ. OKR, цілі й ключові результати) — це система для встановлення та досягнення цілей. Необхідно синхронізувати роботу всіх членів компанії, відділу чи команди, щоб усі рухалися в одному напрямку, з чіткими пріоритетами та постійним ритмом. На відміну від KPI, це амбітна ціль. Досягнення 70-80% OKR є чудовим результатом.

Сленг

Бустити (з англ. boost, підштовхувати) — це процес підвищення продуктивності та прискорення завантаження.

Викочувати (з англ. roll, котити) означає відправити готову роботу та вжити заходів для підготовки гілки до злиття з основною гілкою продукту.

Метчити (з англ. match, зіставляти) означає досягти повної відповідності чого-небудь з чим-небудь. Це процес досягнення однорідності продукту.

ВСД або дейоф (з англ. VSD, вихідні й лікарняні дні) — це просто будь-який додатковий вихідний. Сюди належать і відпустки, і лікарняні, і вихідні.

Драйвер (з англ. driver, водій) — це людина, яка бере на себе ініціативу в управлінні проєктом, процесом чи завданням. Його обов’язок — контролювати й керувати процесом, який він ініціює. Драйвери мотивують інших людей працювати для досягнення цілей.

Офер (з англ. offer, пропозиція) — це просто пропозиція роботи.

Поїнт (з англ. point of view, точка зору) найчастіше вживається у значенні «точка зору». «Суть», «смисл» і «аргумент» — усі включені у визначення.

Деплой (з англ. deploy, розгортати) — це процес інтеграції коду з гілок розробки у гілку продукту (основну). Термін використовується як іменник, дієслово та прикметник.

Компілювати (з англ. compile, збирати) означає зібрати разом написаний код, перетворити його з одного формату в інший, наприклад, в необхідну форму для роботи в браузері.

Милиці — тимчасове рішення у коді, яке приводить до бажаного результату, але саме рішення ідейно неправильне.

Лаг (з англ. lag, відставання) — це низька продуктивність, уповільнення, обробка помилок.

Легасі (з англ. legacy, спадок) — це код, написаний давно і вже застарілий. Він все ще працює, але викликає застереження у розробників.

Тепер, коли ти знаєш всі ці слова, зможеш легко зрозуміти своїх колег-програмістів. Нам здається чудовою ідеєю давати початківцям у розробці розшифровку нового для них глосарію, з яким вони стикаються у перший день роботи.

Такі розшифровки пояснюють чи лише більше заплутують? Поділися з нами своєю думкою та не соромся надсилати нам своє резюме, якщо знайдеш на нашому сайті свою ідеальну вакансію.